Bilder fra festmiddagen på Hammerstuene, Surnadalsøra, i anledning INF sitt 30 - årsjubileum.
Klikk på bildet for større versjon.

Sekretær Johs. J. Vaag leser jubileumsberetningen for forsamlingen.

Jubileumsdeltakerene koser seg med maten. Nærmest kamera Eistein Bæverfjord, og Per O. Moen som er leder for Nordmøre Brig N - veteranforening.

Nærmest kamera Eistein Bæverfjord og Arne Vågsæter, som er medlem av Nåverdalskomiteen og Romsdal Forsvarsforening.

Nærmest kamera Kristian Ellevset og Sigmund Sæther.

Arvid Gjengstø på veg inn etter påfyll av mat.

Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Christian Bugge Hjort holder festtalen.

Ivar Jonas Nørbech mottar Norges Forsvarsforening sin medalje av Generalsekretær Christian Bugge Hjort.

Leder i Indre Nordmøre Forsvarsforening Olav Jostein Holten mottar gave fra leder i Norske Veteraner Internasjonale Operasjoner (NVIO) avd. Nordmøre, Per Kvarsvik

Leder i INF Olav Jostein Holten mottar gave fra Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11, ved Major Ivar Hatlelid.

Leder INF mottar innrammede bilder fra kampene i Nåverdalen av medlem i Nåverdalskomiteen og medlem i Romsdal Forsvarsforening Sjur Fedje.
Nåverdalen ligger mellom Innset og Kvikne.
Her kjempet Nordmøringer, Romsdalinger og Trøndere mot overlegne tyske styrker 26. - 28. april 1940.

Leder INF Olav Jostein Holten mottar blomster fra nestleder INF Lars Indreiten.

Rolf Maridal takker for all den gode maten jubileumsdeltakerene fikk på Hammerstuene.

Betjeningen på Hammerstuene, her representert ved Gudbjørn Moen får overrakt gave som takk for god mat og service.

Eistein Bæverfjord viste egenprodusert film og avsluttet arrangementet med dertil egnet musikk.